Web Viladecans Grup d'Empreses

Web dedicat al grup d'Empreses de Viladecans.
Viladecans Grup d’Empreses ha posat  a l’abast de l’Ajuntament una organització empresarial potent i eficient, capaç d’assolir cadascun dels objectius diferenciats que el consistori fixi, mitjançant una empresa específica existent o de nova creació. Tot el conjunt es vertebra de forma que s’aprofitin les sinergies, es coordinin les polítiques, es comparteixin serveis transversals, es minimitzin els costos de gestió i es maximitzi la generació de recursos econòmics, integrant els resultats i els fluxos financers per tal de facilitar un millor control del conjunt.
En aquest web es pot trobar:

  • Oferta d'inversions inmobiliàries a la ciutat de Viladecans
  • Perfil del contractant
  • Licitacions obertes d'obres, concessions i altres
  • Licitacions obertes de servei i subministraments
  • Procediments negociats
  • Adjudicacions
  • Gestió d'infrastructures
Responsable: 
Fundació Ciutat de Viladecans
Adreça electrònica del responsable: 
Telèfon del responsable: 
93 647 00 55
Enlllaços: